Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học

Đề bài: Dựa vào mẫu đơn đã cho, em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học.

Bài làm 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gò Vấp ngày 17 tháng 1 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3/5 trường tiểu học Ngô Gia Tự.

Em tên là: Hoàng Kiều Loan

Học sinh lớp: 3/5, Trường tiểu học Ngô Gia Tự

Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2005.

Lí do nghỉ học: bị bệnh đường ruột.

Sau khi khỏi bệnh, em xin hứa sẽ chép bài và học bài đầy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh

Học sinh 

(Kí tên) 

Hoàng Kiều Loan

Bài làm 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Thủy, ngày 10 tháng 01 năm 2005

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Thầy giáo chủ nhiệm lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em tên là: Lê Thanh Nghị

Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Em làm đơn này xin phép thầy nghỉ buổi học ngày thứ ba ngày 10 tháng 01 năm 2005.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh, gia đình đơn chiếc, em phải ở nhà chăm sóc.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ

Ý kiến của gia đình học sinh.

Xem thêm:  Giáo án phát triển năng lực Vợ Chồng A Phủ

Học sinh

(Kí tên) 

Lê Thanh Nghị