Em biết những truyện nào có nội dung tương tự truyện Con Rồng cháu Tiên? Sự giống nhau khẳng định điều gì?

Em biết những truyện nào có nội dung tương tự truyện Con Rồng cháu Tiên? Sự giống nhau khẳng định điều gì?

Hướng dẫn

-Truyện Quả bầu mẹ của dân tộc Khơ mú có đoạn kể rằng: “ít lâu sau người em có mang, đến bảy năm, bảy tháng, bảy ngày mới sinh ra được một quả bầu. Người chồng định đập đi, nhưng vợ tiếc đem gác lên bếp. Nhiều lần đi làm nương về, nghe trong nhà có tiếng cười nói lao xao. Một hôm người chồng trèo lên gác bếp áp tai vào quả bầu nghe ngóng thì thấy có tiếng ầm ĩ liền mang xuống định lấy dao bổ ra. Người vợ sợ thế chặt phải con, bảo chồng lấy que đốt cho nhọn đầu đế dùi.

Khi dùi thủng quả bầu, người Khơ mú chui ra được. Người chồng ưng bụng quá bèn khoét lỗ cho rộng ra: Người Thái, người Tày, người Lự theo nhau chui ra. Người chồng thích quá, liền lấy củi đập vỡ quả bầu: người Lào, người Kinh (tức người Việt) ra tiếp.

Người Khơ mú vì ra đầu tiên, bị dính muội than quả bầu nên da ngăm ngăm đen. Người Kinh ra sau cùng nên da trắng. Em út hết đâ't phải đi xa, xuống tận vùng đồng bằng, cuôì con nước dựng bản lập mường sinh cơ lập nghiệp”.

-Ý nghĩa của truyện Quả bầu mẹ: Giải thích nguồn gcíc của các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Xem thêm:  Giáo án bài Chí Phèo soạn theo phương pháp mới

-Hai truyện giống nhau: Khẳng định mối quan hệ huyết thống, tình anh em ruột thịt trong đại gia định các dân tộc Việt Nam (Các dân tộc cùng sinh ra từ một bọc, một quả bầu, cùng cha, cùng mẹ). Hai truyện đều giải thích và đề cao tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em, giữa nhân dân sông ở các vùng, miền của đâ't nước ta.