Văn mẫu THCS

Em hãy kể lại một hoạt động từ thiện của lớp em

Đề bài: Em hãy kể lại một hoạt động từ thiện của lớp em.

HƯỚNG DẪN VẮN TẮT 

Đề bài nêu rõ hai yêu cầu:

– Kiểu bài tường thuật.

– Đối tượng tường thuật: một hoạt động từ thiện của lớp em.

Những năm gần đây hoạt động từ thiện trong xã hội tăng lên: quyên góp ủng hộ nước bạn Cuba, quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở đồng bằng sông Cửu Long, quyên góp giúp Hội người mù, giúp trường trẻ em tàn tật.

Hình thức hoạt động cũng nhiều vẻ khi góp tiền, khi thì góp hiện vật, hoặc góp tiền mua hiện vật gửi tặng, hoặc mua giúp sản phẩm tăm tre của Hội người mù v.v…

hoat dong tu thien - Em hãy kể lại một hoạt động từ thiện của lớp em

Em hãy căn cứ vào tình hình cụ thể của lớp, của trường, dựa vào các mẫu trên làm bài tường thuật này.

Giả định tổ chức một cuộc quyên góp dưới sự chỉ đạo của cô giáo chủ nhiệm. Em hãy chú ý tới lời phát biểu của cô, tình hình khó khăn của nơi cần cứu giúp, nhiệt tình quyên góp của học sinh. Những em có điều kiện, những em có khó khăn, những em có lần thờ ơ với công việc từ thiện nay nhiệt tình tham gia… Những trường hợp đó đã làm cho nội dung hoạt động từ thiện thêm cụ thể, sinh động.

Cuối cùng là cảm nghĩ cửa em về những người khó khăn và hoạt động từ thiện của mình.

Thu Huyền
Xem thêm:  Khuyên em gái đọc sách

Post Comment