Giới thiệu một vài nét về Chế Lan Viên, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Con cò”

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Chế Lan Viên, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Con cò”.

Chế Lan Viên (1920 – 1989) là bút danh; họ và tên là Phan Ngọc Hoan, quê ở Quảng Trị, lớn lên ở Bình Định. Năm 16 tuổi đang học Trung học nổi tiếng với tập thơ “Điêu tàn”.

Từ năm 1960 trở đi, thơ Chế Lan Viên có một bước phát triển mới vể cảm hứng và thi pháp. Chất thơ, tình thơ, ngôn ngữ thơ mang hương sắc và ánh sáng của cách mạng và thời đại mới. Chất suy tưởng triết lí là nét độc đáo trong thơ Chế Lan Viên thể hiện qua chủ đề Tổ quốc, Nhân dân và Cách mạng.

con co - Giới thiệu một vài nét về Chế Lan Viên, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Con cò”

Bài thơ ca ngợi tình thương con của mẹ hiền với con mình

Những bài thơ như: “ Người đi tìm hình của nước”, “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?", “Tiếng hát con tàu”,… được nhiều người yêu thích, ca ngợi.  

Sau “Điêu tàn”, Chế Lan Viên có các tập thơ tiêu biểu: “Ánh sáng và phù sa”, “Hoa ngày thường, chim báo bão”, Hái theo mùa”, “Hoa trên đá”, v.v…

Chế Lan Viên là một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của nền thi ca Việt Nam hiện đại.

Bài thơ “Con cò” được Chế Lan Viên viết năm 1962, in trong tập thơ “Hoa ngày thường, chim báo bão”.

Bài thơ ca ngợi tình thương con của mẹ hiền đồng thời nói lên ước mơ của mẹ về bước đường tương lai của đứa con yêu.

Thu Huyền