Giới thiệu một vài nét về Hữu Thỉnh, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Chiều sông Thương”

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Hữu Thỉnh, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Chiều sông Thương”.

Nguyễn Hữu Thỉnh có bút danh là Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 21 tuổi, ông gia nhập quân đội, là chiến sĩ của binh chủng Tăng – Thiết giáp. Cụộc đời binh nghiệp đã khơi dậy một hồn thơ chiến sĩ. Ông có viết trường ca, nhưng người đọc chú ý nhiều ở những bài thơ ngũ ngôn như “Sang thu”, . “Chiều sông Thương”, v.v…

huu thinh - Giới thiệu một vài nét về Hữu Thỉnh, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Chiều sông Thương”

Cảm xúc bâng khuâng, nhẹ nhàng, thoáng hiện. Một số hình ảnh ẩn dụ đẹp, sáng tạo, thi vị. Đó là ấn tượng về dư vị văn chương khi ta đọc tập thơ “Từ chiến hào tới thành phố” của Hữu Thỉnh.

Bài thơ “Chiều sông Thương” được Hữu Thỉnh sáng tác vào tháng 10 năm 1973, in trong tập thơ ‘Từ chiến hào tới thành phố”….

Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng, yên bình và sức sống của miền quê Quan họ bên dòng sông Thương, nói lên nỗi niềm bâng khuâng của người đi xa về "thăm quê nhà một chiều thư êm ái”.

Thu Huyền
Xem thêm:  Phân tích bài thơ Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm rất hay