Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Công Trứ

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Công Trứ.

Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858), biệt hiệu là Hi Văn, quê ở làng Uy Viễn, thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nhà nghèo, học giỏi, giàu chí khí, nhiều khát vọng công danh, rất tài hoa tài tử. Mãi đến năm 41 tuổi, mới đỗ Giải nguyên (Thủ khoa thi Hương).

Văn võ toàn tài, con đường công danh ba chìm bảy nổi:  

“Ông Hi Vân tài bộ đã vào lồng,

Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông 

Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng,

Lúc Bình Tây cờ Đại tướng,

Có khi vê Phủ doãn Thừa Thiên…” 

Ông là người có công to lớn trong việc di dân vỡ hoang lấn biển lập lên hai huyện Kim Sơn(Ninh Bình) và Tiền Hải(Thái Bình)

Nguyễn Công Trứ là một trong những nhà thơ lỗi lạc của dân tộc ta trong thế kỉ 19. Thơ văn ông đểlại khoảng 150 bài, có thơ Đường luật, có thơ hát nói, có bài “Hàn nho phong vị phú” kiệt tác. Chí anh hùng, thanh bạch, thanh cao, phong lưu tài tử… là cảm hứng chủ đạo trong thơ văn Nguyễn Công Trứ.

nguyen cong tru - Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Công Trứ

“Đã mang tiếng ở trong trời đất

Phải có danh gì với núi sông.”

(Đi thi tự vịnh)

“Trời đất cho ta một cái tài,

Giắt lưng dành để tháng ngày chơi.”

(Cầm kì thi tửu)

Xem thêm:  Gió nam cồ

“Gios trăng chứa một thuyền đầy, 

Của kho vô tận biết ngày nào vơi!”

(Vịnh tiền Xích Bích)

Đó là những câu thơ được nhiều người truyền tụng phản chiếu một nhân cách kẻ sĩ cao quý của non nước Lam Hồng.

Thu Huyền