Giới thiệu một vài nét về Viễn Phương, về xuất xứ, chủ đề bài thơ “Viếng lăng Bác”

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Viễn Phương, về xuất xứ, chủ đề bài thơ "Viếng lăng Bác”.

Phan Thanh Viễn có bút danh là Viễn Phương. Ông sinh năm 1928 tại An Giang. Ông là nhà thơ gắn bó với cuộc sống chiến đấu của bà con quê hương trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ xâm lược.

Thơ của Viễn Phương dung dị, cảm xúc sâu lắng thiết tha, ngôn ngữ thơ đậm đà màu sắc Nam Bộ. Phong cách nghệ thuật đó thể hiện rất rõ qua các tập thơ: “Mắt sáng học trò”?”Nhớ lời di chúc”, “Như mấy mùa xuân”, v.v…

vieng lang bac - Giới thiệu một vài nét về Viễn Phương, về xuất xứ, chủ đề bài thơ "Viếng lăng Bác”

Bài thơ ‘Viếng lăng Bác” được sáng tác trong dịp nhà thơ ra Bắc, đến viếng lăng Bác

Năm 1976, sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất. Tháng 4.1976, Viễn Phương ra thăm miền Bắc, ông đã đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài thơ ‘Viếng lăng Bác” được sáng tác trong dịp đó, và in trong tập thơ “Như mấy mùa xuân".

Bài thơ ca ngợi công đức của Bác Hồ, thể hiện lòng thương tiếc, kính yêu và biết ơn Người khi nhà thơ đến viếng lăng.

Thu Huyền

Từ khóa tìm kiếm

  • nhà thơ viễn phương
  • tác giả viễn phương
  • viễn Phương
  • https://taplamvan edu vn/gioi-thieu-mot-vai-net-ve-vien-phuong-ve-xuat-xu-chu-de-bai-tho-vieng-lang-bac/
Xem thêm:  Viết mở bài đoạn văn tả một loại cây mà em yêu thích