Hãy chuyển nội dung bài thơ Lượm thành một câu chuyện

Đề bài: Em đă đọc bài thơ “Lượm” của Tố Hữu. Em hãy chuyển nội dung bài thơ thành một câu chuyện.

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

MỞ BÀI

Giới thiệu về em Lượm.

– Trong kháng chiến, nhiều thiếu nhi đã tham gia và hi sinh anh dũng.

– Lượm là một trường hợp rất đáng thương và cảm phục.

THÂN BÀI

– Cuộc gặp Lượm tại Huế.

+ Giới thiệu cuộc gặp.

+ Miêu tả chân dung Lượm.

+ Trò chuyện với Lượm.

luom 2 - Hãy chuyển nội dung bài thơ Lượm thành một câu chuyện

Tuy tuổi nhỏ nhưng Lượm vẫn tham gia kháng chiến và hi sinh anh dũng

+ Chia tay.

– Trường hợp hi sinh của Lượm.

+ Giới thiệu người chứng kiến ra kể.

+ Lượm nhận nhiệm vụ liên lạc.

+ Lượm hi sinh, cảnh tượng hi sinh. 

KẾT BÀI

– Lòng thương tiếc.

– Ý nghĩa của em về cái chết của Lượm.

Thu Huyền
Xem thêm:  Kể sáng tạo truyện "Thỏ thầy kiện"