Hãy kể một cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó học tốt

Đề bài: Em hãy kể một cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó học tốt. 

HƯỚNG DẪN VẮN TẮT

Đề bài nêu rõ hai yêu cầu:

Kiểu bài: Kể theo kiểu tường thuật.

Đối tượng tường thuật: Cuộc gặp gỡ với học sinh nghèo vượt khó học tốt.

Gần đây, công cuộc đổi mới đã góp phần nâng cao đời sống vật chất chung của xã hội, song cũng còn nhiều gia đình và trẻ em, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt như sớm mồ côi cha mẹ hoặc cha mẹ bỏ nhau, hoặc bị tàn tật, lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng điều đáng quý là nhiều bạn đã tìm mọi cách khắc phục khó khăn để học tốt, quyết tâm vuơn lên, hi vọng có một vị trí xứng đáng trong cuộc sống và cải thiện cuộc sống cho gia đình. Đó thực sự là những tấm gương tốt đáng được xã hội quan tâm, khích lệ.

hoc sinh ngheo vuot kho - Hãy kể một cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó học tốt

Nhiều nơi đã tổ chức những cuộc gặp gỡ với các em học sinh nghèo vượt khó, nhằm biểu dương, nêu gương và hỗ trợ về mặt vật chất

Nhiều nơi đã tổ chức những cuộc gặp gỡ với các em đó, nhằm biểu dương, nêu gương và hỗ trợ về mặt vật chất. Đây cũng là một dạng hoạt động từ thiện. Người đúng ra tổ chức cảc cuộc gặp gỡ thường là cơ quan, đoàn thể, công ti, hoặc nhà trường.

Xem thêm:  Nhân vật An Tiêm trong truyện Quả dưa hấu

Tường thuật cuộc gặp gỡ này, cần làm nổi bật gương mặt các em học sinh khó khãn nhưng học giỏi, cần nêu rõ cách khắc phục các khó khăn cụ thể của một số trường hợp tiêu biểu sao cho người đọc thấy cần giúp đỡ các em thêm. Cuối cùng là phát biểu cảm nghĩ về những tấm gương đó.

Thu Huyền