Hãy tả cảnh biển vào thời gian em thích

Đề bài: Em đã một lần đến biển. Hãy tả cảnh biển vào thời gian em thích.

DÀN Ý

MỞ BÀI 

Đến với biển vào thời gian em thích.

THÂN BÀI

1. Không gian chung (trước thời gian em chọn. Ví dụ: Nếu chọn tả cảnh biển vào buổi sáng thì ở phần này là biển vào lúc trời rạng sáng; tả cảnh biển hoàng hôn thi đây là biển đang từ chiều chuyển dịch về tối…).

– Màu sắc, không khí biển (hòa với đất trời).

– Âm thanh sóng biển…

2. Cảnh biển đúng ở khoảnh thời gian đẹp khiến em thích

– Nếu chọn tả cảnh biển, buổi sáng thì chú ý đặc tả một mật trời hồng rạng rỡ mọc lên trên biển như thế nào? Đường chân trời ra làm sao? Biển gần bờ và xa bờ ánh lên dưới nắng như thế nào?…

– Nếu chọn tả cảnh biển, buổi trưa thì chú ý đặc tả sự đứng bóng của măt trời (nếu là mùa hạ), sự dịu dàng của mặt trời trên biển (nêu là mùa thu…) như thế nào? Biển và sóng biếc và bãi cát như thế nào?…

canh bien - Hãy tả cảnh biển vào thời gian em thích

– Nếu chọn tả cảnh biển lúc hoàng hôn thì chắc chắn phải chú ý sự sửa soạn đi ngủ của mặt trời trên biển như thế nào? Cảnh giao thoa giữa chiều và tối của biển ra sao?

– Nếu chọn tả cảnh biển vào đêm trăng thì không thể quên mặt trăng đã nhụộm biển đêm như thế nào?…

Xem thêm:  Soạn bài tính từ và cụm tính từ

(Tùy thời gian em chọn để chú ý miêu tả cảnh biển cho phù hợp và độc đáo).

3. Sinh hoạt trên biển

– Chọn góc nhìn, điểm nhìn từ em để phác tả (ít thôi nhưng phải sinh động) sinh hoạt trên bờ, dưới biển (người dân chài, người đi tắm biển, .).

– Em và biển nô đùa, tâm tình…

KẾT LUẬN

Mọi người yêu thích biển với tâm trạng của mình.

(Vận dụng dàn ý chung cho hai đề, với hai thời điểm khác nhau).

Thu Huyền