Hòn đá

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó có đoạn:

Hòn đá to,

Hòn đá nặng,

Một người nhấc,

Nhấc không đặng,

Hòn đá to,

Hòn đá nặng 

Nhiều người nhấc,

Nhấc lên đặng.

Em hãy giải thích đoạn thơ trên và lấy dẫn chứng trong lịch sử và trong thực tế đời sống sản xuất và chiến đấu của nhân dân ta để chứng minh.

DÀN Ý

I. Mở bài 

– Giới thiệu Bác Hồ

– Giới thiệu đoạn thơ trên:

“Hòn đá to  

Hòn đá nặng…

Nhấc lên đặng”

II. Thân bài .

A. Giải thích  

– Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng về hình ảnh hòn đá to, nặng.  

– Giải thích cả bài. 

B. Chứng minh:

1. Nhân dân đoàn kết xây dựng Loa Thành

2. Nhân dân đoàn kết đánh quân Nguyên Mông

3. Nghĩa quân Tây Sơn đánh quân Thanh

4. Nhân dân ta đoàn kết đánh Pháp, đuổi Mĩ.

III. Kết bài

– Khẳng định vấn đề

– Cảm nghĩ của em.

BÀI THAM KHẢO

Trong dàn đồng ca Kết đoàn mà toàn dân tộc Việt Nam diễn xướng, Bác Hồ người nhạc trưởng tài ba. Người luôn luôn là trung tâm đoàn kết toàn Đảng, toàn dân. Những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, Bác viết một bài thơ rất thú vị Hòn đá, trong đó có đoạn:

Hòn đá to,

Hòn đá nặng,

Xem thêm:  Đề thi thử THPT quốc gia Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Một người nhấc,

Nhấc không đặng,

Hòn đá to,

Hòn đá nặng,

Nhiều người nhấc,  

Nhấc lên đặng.  

hon da - Hòn đá

Làm theo lời Bác, chúng ta quyết giữ gìn sự đoàn kết để mãi mãi có sức mạnh sản xuất, chiến đấu và chiến thắng

Bằng cách nói dí dỏm, cụ thể, Bác Hồ đưa ra một hình ảnh: Hòn đá to, nặng để nói lên những công việc to lớn, công việc khó. Bác lại dùng cách nói một người, nhiều người để nói lên sự đơn lẻ, cá nhân và số đông, tập thể. Kết cục của đoạn thơ chính là: dù hòn đá to, nặng nhưng nếu có nhiều người cùng chung sức thì sẽ nhấc được; nếu công việc có khó khăn, gian khổ đến đâu nếu nhiều người cùng chung sức, chung lòng thì tất sẽ làm được. Đoạn thơ thể hiện sức mạnh của tinh thần đoàn kết, khẳng định sức mạnh to lớn có thể “dời non lấp bể” của đoàn kết. Đoạn thơ chỉ ra một phương thức đầy sức thuyết phục là phải chung sức, chung lòng để làm những công việc to lớn, khó khăn.

Lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh hùng hồn cho tinh thần đoàn kết.

Nhìn công trình đồ sộ Loa Thành – Cổ Loa – Đông Anh, chúng ta hiểu từ xa xưa cha ông ta đã xây dựng và bảo vệ đất nước bằng trí tuệ và sức mạnh đoàn kết như thế nào. Hàng ngàn mét đê cao ngăn lũ lụt quanh lưu vực sông Hồng, sông Mã chứng tỏ sự chung sức, chung lòng phòng chống thiên tai giữ cho đồng lúa xanh tốt và làng mạc yên vui. Chiến thắng lẫy lừng ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên – Mông thời Trần với khí thế của hội nghị Diên Hồng, mười năm nếm mật nầm gai của sự nghiệp kháng chiến chống quân xâm lược Minh, khí thế như chẻ tre của đạo binh Tây Sơn đánh tan quân Thanh, đã khẳng định sức mạnh đoàn kết và chiên thắng của dân tộc ta.

Xem thêm:  Hãy làm dàn ý chi tiết chứng minh rằng: “Có công mài sắt, có ngày nên kim"

Nửa thế kỷ qua, từ năm 1945 trở lại đây là dẫn chứng gần gũi nhất, hùng hồn nhất cho sức mạnh đoàn kết của dân tộc nhỏ bé mà anh dũng, lần lượt đánh tan các thế lực hùng mạnh của thực dân Pháp, phát xít Nhật và phong kiến tay sai, đánh bại đế quốc Mĩ – tên sen đầm hiếu chiến số một của hoàn cầu; và bè lũ xâm lược bành trước Trung Quốc. Nhân dân ta đã muôn người như một, chung sức chung lòng dưới ngọn cờ Đảng và mặt trận đoàn kết dân tộc làm nên thiên sử vàng Điện Biên và đại thắng 30-4-1975.

Rõ ràng đoàn, kết chẳng những chỉ là sức mạnh mà còn là sức mạnh vô địch, sức mạnh khai thiên phá thạch, sức mạnh xẻ dọc Trường Sơn, sức mạnh khai phá rừng hoang, biển sâu. Chân lí mà Bác Hồ nêu ra trong tư tưởng bài thơ thật cụ thể và sâu sắc: đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là lẽ sống tồn tại và phát triển.

Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng, Bác căn dặn phải giữ gìn đoàn kết nhất trí như là giữ gìn con ngươi của mắt. Làm theo lời Bác, chúng ta quyết giữ gìn sự đoàn kết để mãi mãi có sức mạnh sản xuất, chiến đấu và chiến thắng.

ĐỖ QUANG TUYẾN