Hướng dẫn cách điền vào điện báo

Đề bài: Em được đi chơi xa. Đến nơi, em muốn gửi điện báo tin cho gia đình biết. Dựa vào mẫu điện báo đã cho, em hãy điền vào chỗ trống những nội dung cần thiết.

I. Hướng dẫn làm bài

Em hãy đọc kĩ mẫu điện báo đã cho. Mẫu điện báo gồm 2 phần cần điền:

– Phần 1: Gồm họ, tên, địa chỉ người nhận và nội dung điện báo.

– Phần 2: Gồm họ, tên địa chỉ người gửi. Phần này gồm có 2 dòng trống: 

+ Dòng thứ nhất: Họ tên địa chỉ người gửi, cần gửi đi thì điền vào, nếu không thì để trống

+ Dòng thứ hai: Cần thiết ghi học tên địa chỉ người gửi để bưu điện liên lạc với người gửi khi cần

*Chú ý: Em cần suy nghĩ để chọn nội dung điện báo sao cho thật ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, vừa tiết kiệm được tiền vừa đảm bảo thông tin chính xác.

Bài làm 1

TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

ĐIỆN BÁO

Họ tên địa chỉ người nhận: Lê Thị Hoàng Lan

Số nhà 18A, hẻm Trâm Bầu, phường Phú Khương, Thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Nội dung: Con đã đến nơi, an toàn, sức khỏe tốt.

Họ, tên, địa chỉ người gửi (cần chuyển thì ghi, không thì thôi)

Họ, tên, địa chỉ người gửi (phần này không chuyển đi nên không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ, rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện báo gặp khó khăn. Bưu điện không chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đủ theo yêu cầu).

Xem thêm:  Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải

Trần Thị Ái Nguyệt

Số phòng 025 khách sạn Hoa Phượng Đỏ, đường Trần Nguyên Hãn, Thành phố Vũng Tàu.

Bài làm 2

TỔNG CÔNG TI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

ĐIỆN BÁO 

Họ và tên địa chỉ người nhận: Trần Hưng Phát số nhà 16C cư xá Hòa Lạc, đường Đinh Bộ Lĩnh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung: Con đến nơi lúc 16 giờ. An toàn, vui vẻ. Không bị ói. Sức khỏe tốt.

Họ và tên địa chỉ người gửi (Cần chuyển thì ghi, không thì thôi): Trần Hưng Phát.

Phòng 18 khách sạn Hữu Nghị, đường Ngô Quyền thành phố Đà Lạt.

Họ, tên, địa chỉ người gửi (Phần này không chuyển đi nến không tính cước, nhưng người gửi cần ghi đầy đủ rõ ràng để bưu điện tiện liên hệ khi chuyển phát điện bảo gặp khó khăn. Bưu điện, khống chịu trách nhiệm nếu khách hàng không ghi đầy đủ theo yêu cầu).

Trần Hưng Phát

Phòng 18 khách sạn Hữu Nghị, đường Ngô Quyền, Thành phố Đà Lạt.

Thu Huyền