Hướng dẫn điền vào bức điện chuyển tiền

Đề bài: Mẹ muốn gửi gấp một số tiền về quê để ông bà dùng vào công việc cần kíp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền đã cho.

HƯỚNG DẪN ĐIỀN

1. Em đọc mẫu “ĐIỆN CHUYỂN TIỀN ĐI” trong đó có nhiều chỗ để trống.

+ Chỗ đề trống dành cho nhân viên bưu điện.

+ Chỗ để trống dành cho khách hàng viết.

Em chỉ cần điền vào phần dành cho khách hàng viết còn những chỗ trống khác thì để vậy, không cần điền gì cả.

2. Cách điền “phần dành cho khách hàng” như sau:

– Họ tên người gửi : Lê Thị Kiều Mi.

– Địa chỉ (cần chuyển đi thì ghi) Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bến Tre

– Số tiền gửi: 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn)

– Họ tên người nhận: Ông Lê Công Đạt

– Địa chỉ; xóm Sơn Để, xã Thành Vân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

– Bưu điện trả lời:

– Tin tức kèm theo (nếu có): Chúng em đều khỏe cả. Cháu Hương Trà đạt học sinh giỏi.

Thu Huyền
Xem thêm:  Miêu tả sân trường giờ ra chơi.