Hướng dẫn điền vào phiếu khai tạm trú tạm vắng

Đề bài: Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác. Mẹ nhờ em điền vào tờ tạm trú. Em hãy điền giúp mẹ vào mẫu tạm trú đã cho. 

Bài làm

Địa chỉ: Khu phố 5  phường An Lạc, quận Thanh Khê Đà Nẵng

Họ và tên chủ hộ: Lê Thanh Nhàn, 11A Phường An Lạc, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số…. phường, xã An Lạc, quận Thanh Khê, Đà Nẵng

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ TẠM VẮNG

1. Họ và tên: Lê Thị Hồng

2. Sinh ngày: 27/3/1959

3. Nghề nghiệp và nơi làm việc: Cán bộ giảng dạy trường Cao đẳng Bến Tre.

4. CMND số 180000754

5. Tạm trú, tạm vắng từ ngày 1-6 đến 7 – 6 – 2005

6. Ở đâu đến hoặc đi đâu: Từ Bến Tre đến.

7. Lý do: Thăm gia đình anh chị ruột.

8. Quan hệ với chủ hộ: Em gái của chủ hộ.

9. Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Trần Lê 13 tuổi học sinh lớp 7 trường THCS thị xã Bến Tre.

10. Ngày 1-6- 2005 

Cán bộ đăng ký

(Ghi rõ họ tên)

Chủ hộ

(Hoặc người trình báo)

Lê Thanh Nhàn

Thu Huyền
Xem thêm:  Em hãy viết thư thuật lại một kỉ niệm vui cho người bạn thân đã chuyển đi nơi khác