Kể lại chuyện Con Rồng Cháu Tiên một cách sáng tạo hay nhất

Kể lại chuyện Con Rồng Cháu Tiên một cách sáng tạo hay nhất

Hướng dẫn

Một vị thần nòi Rồng thấy thế, bèn ra tay diệt trừ được các loài Mộc tinh, Hổ tinh, Ngư tinh. Ngoài ra, thần còn dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cả cách ăn cách ở. Thần tên là Lạc Long Quân, con trai thần Long Nữ. Thần thường ở với mẹ dưới nước, chỉ khi nào cần thiết mới lên cạn.

Một lần, có một người con gái từ phương Bắc, nghe tiếng phong cảnh Lạc Việt kì thú, có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Nàng tên là Ãu Cơ, xinh đẹp tuyệt trần, vốn thuộc dòng dõi vua Thần Nông. Tình cờ Lạc Long Quân và Au Cơ gặp nhau. Hai người đem lòng yêu nhau rồi kết thành vợ chồng, sống vói nhau trên cạn ở cung điện Long Trang.

Nàng Âu Cơ có thai, rồi sinh ra một cái bọc có trăm quả trứng. Từ trăm quả trứng nở ra trăm người con trai. Cả trăm người con đều hồng hào xinh đẹp. Họ lớn như thổi, thành trăm chàng trai khôi ngô, tuấn tú.

Lạc Long Quân vốn quen sống dưới nước nên thỉnh thoảng về với mẹ dưới thủy cung. Một lần, thấy chàng đi lâu quá mà chưa trở về, Âu Cơ đem các con ra biển gọi. Khi Lạc Long Quân trở về, Âu Cơ than thở:

– Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi đàn con nhỏ?

Lạc Long Quân nói:

– Ta vốn nòi Rồng ở miền nước thẳm, nàng là giống Tiên ở chốn non cao. Ta với nàng, tính tình tập quán khác nhau, khó mà ăn ở cùng nhau lâu dài được. Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi đứa lên núi, chia nhau cai quản các phương. Tuy kẻ miền núi, ngưòi miền biển, nhưng khi có việc thì phải giúp đỡ lẫn nhau, chớ quên lời hẹn.

Cha mẹ, anh em, chia tay nhau, kẻ lên rừng, người xuống biển.

Người con trưởng nở ra từ quả trứng đầu tiên được phong làm vua. Người lây hiệu là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Trong triều đình có tướng văn, tưởng võ. Các con vua, con trai thì gọi là quan lang, con gái thì gọi là mệ nàng, Lệ lại đặt rằng: vua chết thì con trai trưởng kế ngôi cha.

Các vua Hùng nối tiếp nhau làm vua trải đến mười tám đòi. Người Việt Nam qua hàng ngàn năm nay vân luôn tự hào là con Rồng cháu Tiên, và kẻ miền biển, người miền núi, đều nhớ mình là anh em, nở ra từ một bọc trứng của mẹ Au Cơ.

Nguồn: Vietvanhoctro.com