Kể theo nguyên bản truyện Cổ tích “Cóc kiện trời”

Đề bài: Kể theo nguyên bản truyện Cổ tích “Cóc kiện trời”.

Mở đề

Hoàn cảnh xảv ra câu chuyện:

– Ngày xửa ngày xưa có lần trời hạn rất lâu.

– Cỏ cây chết đứng, các loài vật khổ sở vì thiếu nước.

Thân bài

1) Cuộc tập hợp

– Cóc quyết định lên thiên đình hỏi trời.

–  Cóc gặp Cua. Gua xin theo. .

–  Cóc gặp Gấu và Cọp.

– Gặp Ong và Cáo. Tất cả cùng đi.

coc kien troi 2 - Kể theo nguyên bản truyện Cổ tích “Cóc kiện trời”

2) Cuộc chiến đấu ở thiên đình

– Thấy một cái trống to ở cửa, Cóc bố trí lực lượng chuẩn bị: Cua nấp trong chum nước; Ong sau cánh cửa; Cáo, Gấu, Cọp ra phía sau Cóc đánh ba hồi trống.

– Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi ra xem.

– Gà xồng ra mổ Cóc. Cáo chộp cố Gà.

– Chó ra đuổi Cáo. Gấu đánh Chó.

– Thiên Lôi ra trị Gấu. Ong đốt, Cua kẹp, Hố vồ, xé xác.

3) Kết quả 

– Ngọc Hoàng mời Cóc vào. Cóc tâu.

– Ngọc Hoàng hứa cho mưa và dặn Cốc.

– Cả bọn hớn hở trở về.

KẾT LUẬN

– Cóc nghiến ràng là trời sắp mưa.

– Dân gian có câu hát.

Thu Huyền
Xem thêm:  Tả giờ ra chơi ở sân trường