Làm dàn ý trần thuật theo nguyên bản truyền thuyết dân gian “Mị Châu, Trọng Thủy”

Đề bài: Làm dàn ý trần thuật theo nguyên bản truyền thuyết dân gian “Mị Châu, Trọng Thủy”.

DÀN Ý

MỞ BÀI

An Dương Vương lên ngôi, đổi tên nước là Âu Lạc. Người được thần Kim Quy giúp xây Loa thành, chế nỏ thần, đã viết nên bản hùng ca giữ nước chiến thắng

Nhưng rồi An Dương Vương thất bại. Vì sao? Truyền thuyết “Mị Châu, Trọng Thủy” là câu trả lời và cũng là bài học giàu ý nghĩa. 

THÂN BÀI 

1) Nỏ thần của An Dương Vương

– Thần Kim Quy cho móng chân dùng làm lẫy, giao Cao Lỗ làm chiếc nò thần. An Dương Vương quỷ nỏ thần, luôn treo gần chồ nằm.

– Nỏ thần bắn trăm phát trăm trúng, một phát có thể giết chết hàng nghìn quân giặc.

– Quân của Triệu Đà chết vì nỏ thần rất nhiều. Chúa đất Nam Hải dùng binh không cướp được đất Âu Lạc, bèn xin giảng hòa với An Dương Vương, chủ ý là tìm cách phá chiếc nỏ thần.

2) Trọng Thủy giả sang cầu thân, giả kết tình hòa hiếu. Trọng Thủy, Mị Châu yêu nhau, An Dương Vương đã gả Mị Châu cho Trọng Thủy.

Trọng Thủy tỉ tê trò chuyện với Mị Châu để tìm hiểu bí mật nỏ thần.

mi chau trong thuy 1 - Làm dàn ý trần thuật theo nguyên bản truyền thuyết dân gian “Mị Châu, Trọng Thủy”

Y giả vờ hỏi về bí quyết thắng giặc, giả vờ ngạc nhiên không hề biết nỏ thần. Mị Châu vào chỗ cha cất nỏ, lấy cho Trọng Thủy xem, lại còn giải thích cặn kẽ cách làm lẫy nỏ, cảch bắn khiến Trọng Thủy được quan sát và nhớ kĩ các chi tiết để có thể chế nỏ giả, đánh tráo nỏ thần.

Xem thêm:  Biểu cảm về cây bàng lớp 7 hay nhất

– Trọng Thủy giả vờ về thăm cha để báo cho Triệu Đà làm lấy nỏ giả giấu vào trong áo, trở sang Âu Lạc tìm cách đánh tráo.

– Nhân An Dương Vương bày tiệc rượu mừng sum họp. Trọng Thủy uống rượu cầm chừng, thừa lúc bố vợ và vợ say, lẻn ngay vào phòng đánh tráo nỏ thần.

– Trọng Thủy từ biệt Mị Châu để về lại Nam Hải. Mị Châu cả tin. không mảy may nghi ngờ, đã bỏ qua cho những câu nói, câu hỏi lạ lùng của Trọng Thủy (“Nếu chẳng may giặc giã… tôi biết đâu mà tìm?") và lại còn bày đường cho Trọng Thủy theo. 

Thu Huyền