Lập dàn ý kể lại cuộc tâm sự của cô nàng Gạo và anh chàng Ghế

Đề bài: Có một hạt gạo bị đánh rơi, cô nàng kể cuộc đời của mình và than thở cùng anh Ghế cũng có số phận hấm hiu như nó. Tình cờ em nghe chúng tâm sự. Em hãy kể lại chuyện ấy.

DÀN Ý ĐẠI CƯƠNG

MỞ BÀI

Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh.

+ Tôi dậy sớm định ôn bài.

+ Nghe tiếng thì thầm và giọng rất lạ.

+ Ngồi lắng nghe thì biết tâm sự của hạt Gạo bị bỏ rơi và chiếc Ghế gãy. 

THÂN BÀI

Phát triển câu chuyện (Cuộc trò chuyện của Gạo và Ghế).

chiec ghe - Lập dàn ý kể lại cuộc tâm sự của cô nàng Gạo và anh chàng Ghế

1) Gạo than mình sẽ bị mốc và thối trong kẹt tối và ẩm. Gạo thương cho số phận của Ghế và hi vọng là người ta lắp chân cho Ghế.

2) Ghế than thân mình rồi cũng sẽ chịu số phận như chiếc giường gãy mà người ta đưa đi làm củi. Ghế sợ mình sẽ bị mối ăn.

3) Ghế kể về cuộc đời của nó. Khi mới mua nó về, nó chắc chắn và phục vụ khách rẩt tốt. Vì giận con Mèo mà cậu bé đã ném Ghế gãy chân.

4) Gạo nhớ về những ngày tháng mẹ Lúa chắt chiu nuôi nó và muốn nó sau này có ích. Nó đã bị bàn tay vô ý đánh rơi. Các anh em của nó đã bị chuột ăn và riêng nó có số phận hẩm hiu. 

KẾT BÀI

+ Mọi người tỉnh giấc. Cuộc nói chuyện im bặt.

Xem thêm:  Phân tích khổ 8-9 bài Sóng liên hệ khát vọng trong Vội Vàng

+ Tôi tìm lượm hạt Gạo vào hũ gạo và nhờ ba đóng lại Ghế.

Thu Huyền