Lập dàn ý tả bạn em đang chơi banh đũa

Đề bài: Tả một bạn em đang chơi banh đũa.

DÀN BÀI

MỞ BÀI

– Hôm nay em đi sớm để kiểm tra.

– Thấy các bạn chơi banh đũa

THÂN BÀI

– Các bạn gái đang ngồi ngong ngóng im theo dõi cuộc chơi.

– Minh Nguyệt vào thế Khánh Tâm:

+ Cử chỉ của bạn lúng túng, bất ngờ.

+ Bạn đứng dậy cầm banh và đũa, sửa lại mái tóc cho gọn.

– Bắt đầu chơi:

+ Đường banh còn chệnh choạng. 

+ Tư thế cầm banh và xòe đũa.

banh dua - Lập dàn ý tả bạn em đang chơi banh đũa

Minh Nguyệt chơi banh đũa rất giỏi

+ Mắt nhìn banh, tay hoạt động mau lẹ và bình tĩnh.

– Cuộc chơi kéo dài:

+ Những động tác khó bạn vượt qua.

+ Tiếng cổ vũ.

+ Bạn kể tiếp tỏ ra thất vọng vì không có cơ hội chơi.

– Hình dáng Nguyệt trong lúc chơi:

+ Người ngả nghiêng. 

+ Môi mím lại.

+ Mắt chăm chú.

+ Mồ hôi ra.

KẾT LUẬN 

– Cuộc chơi kết thúc bất ngờ: Nguyệt nhường bạn

Thu Huyền

Xem thêm:  Lập dàn ý kể chuyện Cô Tấm đang ở nhà bà hàng nước, nhớ nhà, nhớ vua, mong được đoàn tụ