Một bà cụ hiền từ

MỘT BÀ CỤ HIỀN TỪ

Một hình ảnh rõ rệt trước mắt chàng, hình ảnh một người đàn bà mảnh dẻ, mái tóc bạc phơ trên khuôn mặt trái xoan, và hai mắt đầy một vẻ vừa buồn rầu vừa hiền từ vô hạn, luôn luôn nhìn ra xa sau đôi kính trắng gọng đồng. Bà Nhì vốn là bạn thân vẫn đi buôn bán với mẹ Trường.

ba cu - Một bà cụ hiền từ

Bà như một bà tiên nhân từ trong truyện cổ tích

Lúc còn nhỏ Trường và em Lan rất mến bà ta. Vì như một bà tiên nhân từ trong các truyện cổ tích mà hai anh em được người u già kể cho nghe, bà Nhì cứ lại thăm mẹ Trường và giữa lúc Lan và anh đang bị mẹ đánh mắng vì đã phạm lỗi. Những lời khuyên can khéo léo vui vẻ của bà ta làm mẹ nguôi giận, rồi tiếng nói dịu dàng của bà an ủi vuốt ve hai anh em như một lời ru.

(Dẫn lại NGUYỄN TĂNG CHƯƠNG,

Giảng văn 6. tr. 79)


Xem thêm:  Lời nói không mất tiền mua - Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau