Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù Ủng”

Đề bài: Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù Ủng”

I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Để nắm được nội dung chuyện, em nghe bạn đọc hoặc mình đọc một vài lần rồi gấp sách lại, luyện kể đi kể lại nhiều lần theo gợi ý của sách giáo khoa.

CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG

Sáng hôm ấy, bên vệ đường làng Phù ủng có một chàng trai đội nắng ngồi đan sọt. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trẻ trung. Thỉnh thoảng, chàng ngừng tay, đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại cúi xuống đan thoăn thoắt.''

Giữa lúc ấy, đoàn quân đưa Trần Hưng Đạo đi qua làng. Lối hẹp, quân đông, Võng xe chật đường, loa thét đinh tai. Vậy mà chàng trai vẫn ngồi điềm nhiên, mải mê đan sọt. Quân mở đường giận dữ lây giáo đâm vào đùi, máu chảy, chàng vẫn không ngẩng mặt.

Khi kiệu Hưng Đạo Vương vừa tới, lúc ấy, như sực tỉnh, chàng trai vội đứng dậy, vái chào. Hưng Đạo Vương hỏi:

– Đùi bị đâm chảy máu thế kia, ngươi không biết sao?

Chàng trai đáp:

– Tôi đang mải nghĩ mấy câu trong sách “Binh thư” nên không để ý. Xin Đại vương đại xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tên, chàng trai xưng là Phạm Ngũ Lão. Hỏi đến phép dùng binh, chàng trả lời rất trôi chảy. Hưng Đạo Vương tỏ lòng mến trọng, đưa theo về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão cầm quân đánh giặc, lập được nhiều chiến công lớn.

Xem thêm:  Lập chương trình hoạt động Tổ chức tuần hành tuyên truyền về an toàn giao thông.

(Theo “Nghìn xưa văn hiến”)

chang trai lang phu ung pham ngu lao - Nghe và kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù Ủng”

II. NHỮNG BÀI THAM KHẢO 

Bài làm 1

Chuyện xảỵ ra ở thời nhà Trần vào một buổi sáng. Có một chàng trai làng Phù ủng ngồi giữa nắng, bên vệ đường mải mê đan sọt. Lúc ấy có đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi qua làng. Đoàn quân đông đúc võng xe chật đường loa thét inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải miết đan sọt không hề hay biết gì cả. Quân dẹp đường cứ tưởng chàng là một kẻ ngang bướng, muốn cản đường, bèn lấy giáo đâm vào đùi chàng trai. Máu chảy ra lênh láng, chàng trai vẫn cắm cúi đan sọt, không ngẩng mặt lên. Lúc ấy, kiệu của Trần Hưng Đạo vừa tới. Như sực tỉnh, chàng vội đứng dậy vái chào. Hưng Đạo hỏi:

– Đùi bị đâm chảy máu thế mà ngươi không biết sao?

– Tôi đang mải nghĩ về mấy câu trong "Binh thư” nên không hay, xin Đại vương xá cho.

Trần Hưng Đạo hỏi tiếp đến phép dùng binh, chàng trai trả lời thông suốt cả. Ông cảm mến chặng trai thôn dã này mà đưa về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một vị tướng tài dưới trướng Trần Hưng Đạo và lập được nhiều công lao.

Bài làm 2

Có một chàng trai ở làng Phù ủng ngồi dưới nắng bên vệ đường đan sọt. Sáng ấy, đoàn quân của Trần Hưng Đạo đi ngang qua. Quân lính đi trước dẹp đường, chiêng, trống, loa, kèn inh ỏi, vậy mà chàng trai vẫn mải mê đan sọt không hề hay biết gì. Quân lính mở đườngtức giận lấy giáo đâm vào đùi, máu chảy, chàng trai cũng không biết Đến lúc, kiệu của Trần Hưng Đạo đi qua, chàng trai mới sực tỉnh, vội đứng dậy vái chào. Trần Hưng Đạo hỏi:

Xem thêm:  Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) về sự tự tin trong cuộc sống

– Nhà ngươi bị giáo đâm như thế mà không biết sao?

Chàng trai đáp:

– Tôi đang mải nghĩ về mấy câu trong cuốn “Binh thư” nên không để ý. Xin Đại  vương lượng thứ cho.

Sau khi hỏi tên tuổi và một số câu trong phép dùng binh, được chàng trai trả lời rành rọt lưu loát, Hưng Đạo rất cảm mến, nên ông cho đi theo về kinh đô. Về sau, Phạm Ngũ Lão trở thành một tướng tài và lập được nhiều công lớn trong việc chống giặc Nguyên Mông bảo vệ biên cương đất Việt.

Thu Huyền