Nguồn gốc và giá trị của Truyện Kiều

Đề bài: Nguồn gốc và giá trị của Truyện Kiều.

1. Nguồn gốc:

Nguyễn Du đã lấy cốt truyện từ “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân. Trung Quốc mà sáng tạo ra “Truyện Kiều” bằng thơ lục bát dài 3254 câu thơ, đậm đà màu sắc Việt Nam.

truyen-kieu-1

 “Truyện Kiều” là một công trình nghẹ thuật về ngôn ngữ

2. Giá trị:

– “Truyện Kiều” thấm nhuần tinh thần nhân đạo cao đẹp và có giá trị tố cáo hiện thực sâu sắc.

– “Truyện Kiều” là một công trình nghẹ thuật về ngôn ngữ, vế thơ lục bát, về tả cảnh, tả tình, tả người… bút pháp nghệ thuật cua Nguyễn Du trở thành mẫu mục cổ điển vô song.

Thu Huyền
Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nguon goc truyen kieu
  • nguon goc cua truyen kieu
  • Xuat xu truyen kieu

Share this post