Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ đặc sắc của làng cảnh Việt Nam

Đề bài: Có ý kiến cho rằng Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ đặc sắc của làng cảnh Việt Nam. Hây chứng minh điều đó qua việc phân tích chùm thơ về mùa thu của ông.

Gợi ý viết bài

– Giới thiệu Nguyễn Khuyến và hoàn cảnh sáng tác ba bài thơ thu: Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm.

– Phân tích ba bài thơ thu để chứng tỏ Nguyễn Khuyến là nhà thơ đặc sắc của làng cảnh Việt Nam theo những hướng sau:

1. Nét riêng của mỗi bài

a. Thu vịnh: Hồn thu Việt Nam. 

b. Thu điếu: Làng cảnh Việt Nam.

c. Thu ẩm: Khí thu Việt Nam.

2. Đặc sắc chung của ba bài

a. Tả cảnh đặc trưng của trời thu Việt Nam, làng cảnh Việt Nam: bầu trời xanh ngắt, cần trúc, làn ao, ánh trăng.

b. Phần nào phá bỏ công thức ước lệ để tả trực tiếp vùng đồng chiêm Bắc Bộ.

c. Cách cảm nhận thiên nhiên tinh tế dưới nhiều góc độ.

d. Thống nhất các yếu tố đối lập theo nguyên tắc thi pháp của thơ Đường cổ điển: giữa động và tĩnh, không gian và thời gian để toát lên hồn thu sâu lắng, giàu chất suy tưởng.

e. Làm thơ mùa thu mà thẹn không muốn làm, Câu cá mùa thu mà lại hờ hững không câu được, Uống rượu mùa thu nhưng vừa nhấp đã say… Tâm trạng bất ổn, không thanh thản được như những ẩn sĩ.

Thu Huyền