Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông nhỏ chảy qua. Gần đây, một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại.

Nơi em ở có một con suối hoặc một dòng sông nhỏ chảy qua. Gần đây, một số người dùng thuốc nổ đánh bắt cá, làm cá chết nhiều và gây nguy hiểm cho người qua lại.

Hướng dẫn

BÀI LÀM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng ….. năm 200….

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Kính gửi: Cơ quan Công an phường 5 – Thị xã Bến Tre

– Tôi tên: Nguyễn Văn sáu

– Sinh ngày: 22 – 10 – 1960

– Chức vụ: Tổ trưởng tổ Dân phố 5 – Phường 5 – Thị xã Bến Tre.

– Lí do viết đơn:

Địa phương tôi có một cái ao to do bom Mĩ gây ra. Cá kéo về đây sinh sôi nảy nở rất nhiều. Gần đây, khoảng lúc giữa khuya, một số người dùng thuốc nổ để đánh bắt khiến cá chết nhiều vô kể, ảnh hưởng đến môi trường và gây nguy hiểm cho con người.

Đề nghị quý Cơ quan cho các chiến sĩ xuống hiện trường, ngăn chặn ngay việc làm trên để bảo vệ môi trường sống của đàn cá và bảo đám an toàn cho người dân.

Rất mong sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Đại diện nhân dân phường 5

Kính đơn

Kí tên

Nguyễn Văn Sáu

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Xem thêm:  Đề thi cuối năm Ngữ văn 11 bài Vội Vàng có ma trận đáp án