Sách đỏ là gì?

Đề bài: Ghi vào sổ tay của em những ý chính trong những câu trả lời của Đô-rê-mon:

1, Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì? 

2. Đô-rê-mon có thể nói về một loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

– Đọc kĩ bài báo “Alô, Đô-rê-mon thần thông đây!”, hiểu được nội dung và nắm được ý chính trong các câu trả lời của Đô-rê-mon về “Sách đỏ và các loại động yật, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng”.

– Cần nắm khái niệm “sách đỏ”, “sách trắng”, “sách đen” để hiểu và phân biệt.

+) Sách đỏ: là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần bảo vệ.

+) Sách đen: là sách do chính phủ hay bộ ngoại giao công bố nhằm tố cáo trước dư luận quốc tế những hành động coi là tội ác của nước khác xâm phạm đến lợi ích của quốc gia hoặc của nhân dân nước mình.

+) Sách trắng: là sách do chính phủ hay bộ ngoại giao công bố, nhằm trình bày trước dư luận quốc tế một cách có hệ thống và có dẫn chứng một vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng.

sach do la gi - Sách đỏ là gì?

II. NHỮNG BÀI THAM KHẢO 

Bài làm 1

1. Đô-rê-mon ơi! Giải thích hộ mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

Sách đỏ là loại sách dùng để nêu tên các loài động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần phải được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

2. Đô-rê-mon có thể nói về một vài loài động vật, thực vật có nguy cơ tuyệt chửng được không?

– Một số loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và trên thế giới:

+) Ở Việt Nam:

* Động vật: Sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác…

* Thực vật: Trầm hương, trắc, kơnia, sâm ngọc linh, tam thất…

+) Ở trên thế giới:

* Động vật: Chim kền kền ở Mĩ (còn 70 con), cá heo xanh Nam Cực (còn 500 con), gấu trúc Trung Quốc (còn khoảng 700 con)…

Bài làm 2

1. Mon ơi! Giải thích giúp mình với: “Sách đỏ” là sách gì?

– “Sách đỏ” là sách thống kê những động thực vật quý hiếm có khả năng bị tuyệt  chủng, cần được bảo vệ.

2. Mon có thể nói về một vài loài động vật thực vật có nguy cơ tuyệt chủng được không?

 – Những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và các khu vực trên thế giới:

Khu vực Việt Nam:

+ Động vật: Sói đỏ, cáo, gấu chó, gấu ngựa, hổ, báo hoa mai, tê giác

+ Thực vật: Trầm hương, trắc, kơnia, sâm ngọc linh, tam thất

Thế giới: 

+ Động vật: Chim kền kền (Mĩ), cá heo xanh Nam Cực, gấu trúc Trung Quốc…

Xem thêm:  Hãy tả lại một ca sĩ đang biểu diễn bài hát mà em yêu thích

+ Thực vật: 

Thu Huyền