Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Soạn bài câu trần thuật đơn có từ LÀ

Hướng dẫn

I.Đặc điểm

1.Xác định chủ ngữ và vị ngữ.

Trước từ là: chủ ngữ

Sau từ là: vị ngữ

Ví dụ: Dế Mèn trêu chị Cóc (C) là dại (V)

2 và 3 Đọc ghi nhớ trang 114.

II.Các kiểu câu

(1)Ở câu b.

(2)Ở câu a.

(3)Ở câu c.

(4)Ở câu d.

Đọc Ghi nhớ trang 115.

III.Luyện tập

1.

2. Tìm câu trần thuật đơn.

a. * là tên gọi (…) cho sự diễn đạt (định nghĩa)

b. * là Sơn Tinh (Giới thiệu)

c. * là cán tay của người nông dân […] (miêu tả)

* là nguồn vui […]

* là khúc nhạc […]

d. * là bác chim ri (Giới thiệu)

* là dì sáo sậu

* là cậu sáo đen

* là em tu hú

* là chú bồ nông

đ. * là Phù Đổng Thiên Vương và […] (miêu tả)

* là nhục (định nghĩa)

* là những người câm.

“Bạn tôi tên Lan Thanh. Gương mặt luôn hồng tươi vui vẻ với nụ cười đỏ rói trên môi. Tóc bạn hoe hoe nâu ánh sáng bóng như người Âu Mĩ. Hai bên cách mũi hếch là cặp kính cận. Mỗi lúc bị ai chọc giận, bạn ấy lấy ngón trỏ đẩy chiếc kính và dó nó vào trán rồi nhìn mọi người ngơ ngác rất dễ thương”.

-Câu có từ “là” dùng miêu tả.

Xem thêm:  Đề thi thử Đất nước theo hướng giảm tải 2020