Soạn bài kiểm tra về truyện hk2

Soạn bài kiểm tra về truyện hk2

Hướng dẫn

A.YÊU CẦU

Cần được chuẩn bị kĩ trước một bước để thể hiện một cách tốt nhất qua bài tập làm văn những kiến thức về các tác phẩm truyện và kĩ năng phân tích truyện đã được học.

B.GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP

CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA

1.Sắp xếp đúng các dừ kiện của từng tác phẩm (tên tác phẩm, thể loại, tác giả, năm sáng tác) trong các câu hỏi trắc nghiệm.

Ví dụ:

Điền vào chỗ trống trong bảng sau:

Tên tác phẩm (đoạn trích)

Tác giá

Năm sáng tác

Bến quê

   

Những ngôi sao xa xôi

   

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

   

Con chó Bấc

   

Gợi ý

Tên tác phẩm (đoạn trích)

Tác giá

Năm sáng tác

Bến quê

Nguyễn Minh Châu

1985

Những ngôi sao xa xôi

Lê Minh Khuê

1971

Rô-bin-X(ỉn ngoài đao hoang

Đe-ni-ơn Đi-phô

1719

Con chó Bấc

G. Lân-đơn

1903

2.Tóm tắt cốt truyện hay nội dung tác phẩm (hoặc đoạn trích).

Gợi ý

Cần tham khảo phần tóm tắt nội dung tác phẩm ở hài Ôn tập về truyện. Đề bài có thể yêu cầu sắp xếp phần tóm tắt nội dung với tên tác phẩm trong bảng mà trật tự đã bị xáo trộn.

3.Phân tích những điểm nổi bật đáng chú ý của các nhân vật chính trong mỗi truyện.

Xem thêm:  Dịu dàng hương hoa sấu

Gợi ý

Đề bài có thể sẽ đề cập đến những điểm nổi bật đáng chú ý của các nhân vật chính như gợi ý trong ví dụ ở SGK, trang 155.

4.Chọn và phân tích một doạn miêu tả đặc sắc cảnh thiên nhiên trong các truyện đã học.

Gợi ý

Ví dụ đề bài sẽ ra như trong SGK, trang 155.