Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Soạn bài luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

Hướng dẫn

I.Các lỗi thường mắc khi viết đơn

1.Đơn xin nghỉ học

-Thiếu

+ quốc hiệu và tiêu ngữ

+ tên người viết đơn

+ ngày tháng làm đơn, chữ kí.

-Sửa:

+ Thêm: quốc hiệu và tiêu ngữ, lớp, tên người viết đơn, ngày tháng làm đơn, họ tên và chữ kí cuối đơn.

+ Có thể tách phần nội dung đơn thành hai: lí do nghỉ học, nguyện vọng đề đạt.

2.Đơn xin theo học lớp nhạc họa

-Thiếu:

+ lí do, nguyện vọng (điều nêu trong đơn trên không phải là lí do, nguyện vọng).

+ ngày tháng làm đơn.

-Sửa

+ Thêm: ngày tháng làm đơn.

+ Viết lại: Em tên là …, nêu lí do, nguyện vọng theo học lớp nhạc, họa thật rõ, hợp lí.

3.Đơn xin phép nghỉ học.

-Các mục của đơn đầy đủ.

-Tuy nhiên, chữa lí do: không thể ngồi dậy được, phải nhờ cha mẹ (hoặc anh chị viết hộ) và viết lại Em tên là…

II.Luyện tập

Viết đơn xin vào đội tình nguyện.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

—————-

ĐƠN XIN THAM GIA ĐỘI TÌNH NGUYỆN

TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu

Trường phổ thông cơ sở….

Em tên là…, học sinh lớp….

Nhận thức được ý nghĩa của công việc tuyên truyền và bảo vệ môi trường do Đoàn trường phát động, em kính xin Ban Giám hiệu cho phép em tham gia Đội tình nguyện tuyên truyền và bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp.

Xem thêm:  Đề thi kết thúc học kì 2 môn ngữ văn lớp 10

Em quyết tâm hoàn thành mọi công tác được phân công.

Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu.

Ngày ….

Họ tên và chữ kí