Soạn bài luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Hướng dẫn

Bài luyện tập gồm ba bài tập về vấn đề phỏng vấn và trả lời phỏng ấn. Bài tập 1 và Bài tập 2 thuộc chủ đề giảng dạy và học tập mông Ngữ văn ở trường THPT. Bài tập 1 là phỏng vấn và trả lời phỏng vấn. Bài tập 2 là biên tập và chỉnh lí lại bản phỏng vấn mà nhóm đã tiến hành. Bài tập 3 thuộc chủ đề hỏi chuyện một người bạn đến từ một vùng quê hoặc từ một quốc gia khác. Tất cả bài tập đều được thực hiện theo đơn vị nhóm học tập.

Sau đây là một số gợi ý về cách làm bài:

Bài tập 1. SGK đã hướng dẫn rât cụ thể và rõ ràng các bước chuẩn bị, thực hiện và rút kinh nghiệm của việc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, đặc biệt là đi sâu vào xác định hệ thống câu hỏi phỏng vấn, đây là khâu quan trọng và khó nhất. Học sinh có thể dựa theo hướng dẫn của SGK cũng với những hiểu biết về thực tiễn giảng dạy và học tập Ngữ văn ở trường mình để thực hiện bài tập theo nhóm học tập.

Bài tập 2. Là sự tiếp nối để hoàn thành bài tập 1 ở bước cuối cùng: biên tập lại nội dung đã phỏng vấn. Cần biên tập lại rõ ràng, đảm bảo tính hệ thống, tính logic chặt chẽ của bản phỏng vấn và đặc biệt là tính trung thực của những câu trả lời phỏng vấn.

Xem thêm:  Soạn bài luyện nói về văn miêu tả

Bài tập 3. Dựa theo hướng dẫn ở bài tập 1 trong SGK, vạch ra các bước các công việc cụ thể để vận dụng vào việc phỏng vấn và trả lời phỏng vấn theo một chủ đề khác: hỏi chuyện một người bạn đến từ một vùng quê hoặc từ một quốc gia khác. Cần trao đổi trong nhóm xem nên nói về những vấn đề gì, câu hỏi và cách nêu như thế nào và dự đoán những người được hỏi sẽ trả lời câu hỏi phỏng vấn ra sao.