Tả cái trống trường

Đề bài:

1- Tìm câu văn miêu tả bao quát cái trống trong bài văn đã cho (trang… Tiếng Việt 4, tập…). Nêu tên những bộ phận của cái trống được miêu tả.

2- Tìm những từ ngữ tả hình dáng, âm thanh của cái trống.

Viết thêm phần mở bài và kết bài để hoàn chỉnh bài văn.

Bài làm

1- a) Câu văn tả bao quát cái trống trong bài văn là:

– “Anh chàng trống này tròn như cái chum, lúc nào cũng chễm chệ trên một cái giá gỗ kê ở trước phòng bảo vệ”.

b) Nêu tên những bộ phận của cái trống được miêu tả:

– Thân trống: “Mình anh ta được ghép bằng những mảnh gỗ …”

– Lưng trống: “Ngang lưng quấn hai vành đai to…”

– Hai đầu trống: “Bịt kín bằng da trâu thuộc kĩ…”

2- a) Những từ ngữ tả hình dáng, âm thanh của cái trống:

– Hình dáng: Tròn như cái chum; mình được ghép bằng những mảnh gỗ đều chằn chặn, nở ở giữa, khum nhỏ lại ở hai đầu, ngang lưng quấn hai vành đai to bằng con rắn cạp nong; hai đầu bịt kín bằng da trâu căng rất phẳng.

– Âm thanh: tiếng trống Ồm Ồm: Tùng! Tùng! Cắc, tùng!

b) Viết thêm phần mở bài

Thu Huyền
Xem thêm:  Chuyên đề bồi dưỡng HSG Đặc trưng cơ bản của Thơ Đường qua các bài thơ trong chương trình ngữ văn 10