Về tác phẩm Tiễn dặn người yêu

Đề bài: Về tác phẩm Tiễn dặn người yêu. I. Tóm tắt tác phẩm Truyện bắt đầu kể từ khi Anh yêu và Em yêu còn là hai bào thai. Họ hợp nhau, biết nhau từ trong lòng mẹ. Họ…
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

Đề bài: Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc… Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt buồn buồn, đôi mắt đăm chiêu nhìn rất xa xăm, và âm hưởng lời ru có cái mơ hồ,…