Bổn phận con cái đối với cha mẹ

Đề bài: Nói về bổn phận con cái đối với cha mẹ, ca dao có câu: Một lòng thờ mẹ kính cha,  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  Em hãy giải thích nội dung câu ca dao đó.…
Ca dao

Ca dao Còn gọi là phong dao. Thuật ngữ ca dao được dùng với nhiều nghĩa rộng hẹp khác nhau. Theo nguồn gốc thì ca là bài hát có khúc điệu, dao là bài hát không có khúc điệu. Ca…
Ca dao – Tục ngữ về dòng họ khỉ

Ca dao – Tục ngữ về dòng họ khỉ Nhân năm Giáp Thân cầm tinh con khỉ, xin gom nhặt một số câu ca dao – tục ngữ của nước nhà thành một “tự điển mi — ni” theo thứ…