Từ khoá: Kể một kỉ niệm với thầy giáo (hay cô giáo) của em