Từ khoá: Kể sáng tạo truyện “Thánh Gióng” qua lời kể của mẹ Gióng