Từ khoá: Kể sáng tạo truyện: “Thỏ thấy kiện” qua lời kể của nhân vật Rốc-say