Tóm tắt truyện “Làng” của Kim Lân

Đề bài: Tóm tắt truyện “Làng” của Kim Lân. Làng Dầu là quê hương bản quán của ông Hai. Là một nông dân nghèo khổ, dưới thời Pháp thuộc, ông Hai đã từng bị bọn hương lí trong làng truất…
Phân tích truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề bài: Nhà văn Kim Lân có lần đã kể lại tác phẩm Vợ nhặt của ông thực ra là một chương đã được viết lại của truyện dài Xóm ngụ cư. Ý của truyện là “Trong sự túng đói…