Cách ăn nói

Đề bài: Để khuyên bảo mọi người cách ăn nói, tục ngữ có câu: Đất tốt trồng cây rườm rà  Những người thanh lịch nói ra dịu dàng. Và lại có câu: Đất rắn trồng cây khẳng khiu Những người…
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

Đề bài: Khuyên mọi người chăm lo lao động, tục ngữ có câu: "Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ." Đồng thời lại có câu: Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày…
Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại

Đề bài: Có ý kiến cho rằng : Tục ngữ là Túi khôn của nhân loại. Em hiểu nhân xét trên như thế nào ? Hãy giải thích và chứng minh vấn đề trên,  Ca dao là những bài hát…
Ca dao – Tục ngữ về dòng họ khỉ

Ca dao – Tục ngữ về dòng họ khỉ Nhân năm Giáp Thân cầm tinh con khỉ, xin gom nhặt một số câu ca dao – tục ngữ của nước nhà thành một “tự điển mi — ni” theo thứ…
Thất bại là mẹ thành công

Đề bài: Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là mẹ thành công I- MỞ BÀI – Dẫn dắt vào vấn đề nêu trong câu tục ngữ. – Giới thiệu câu tục ngữ: Thất bại là…
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng

Đề bài: Tục ngữ có câu Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, nhưng trong thực tế có khi “Gần mực không đen, gần đèn không rạng”. Với những hiểu biết của mình, em hãy chứng minh điều đó.…
Một con sâu làm rầu nồi canh

Đề bài: Em hiểu như thế nào về câu tục ngữ: “Một con sâu làm rầu nồi canh” Trong mối quan hệ giữa người với người ở phạm vi gia đình, hay xã hội đều có sự gắn bó chặt…