Đề bài: Tả một loại cây mà em yêu thích Bài làm 1 (Tả cây bàng) Cái cây ấy, mùa hè này, hết từng lá nọ đến từng lá kia che kín không một tia nắng rọi xuống dưới mặt…

Đề bài:  1- Có thể dùng các câu đã cho để kết bài được không? Vì sao? 2 – Quan sát một cây và cho biết: Đó là cây gì? Cây có ích lợi gì? Em yêu thích gắn bó…