Về tác phẩm Tiễn dặn người yêu

Đề bài: Về tác phẩm Tiễn dặn người yêu. I. Tóm tắt tác phẩm Truyện bắt đầu kể từ khi Anh yêu và Em yêu còn là hai bào thai. Họ hợp nhau, biết nhau từ trong lòng mẹ. Họ…