Thế nào là đẹp?

THẾ NÀO LÀ ĐẸP?

Trong văn học cũng như trong vạn vật, cái đẹp tùy thuộc vào sự biến đổi và động tác, mà cơ sở của nó là sự sống. Cái gì sống thì luôn luôn biến đổi, và động tác thì tự nhiên đẹp. Làm sao có thể có quy tắc trong văn học được khi ta thấy núi cao, hang thẳm, suối trong đều có một vẻ đẹp kì dị, trang nghiêm gấp bao nhiêu lần những con kinh đào, mà những cảnh thiên nhiên đó có kiến trúc sư nào tính toán, xây dựng nên đâu? Tinh tú là cái văn của trời. Gió thổi, mây trôi mà trên trời trải ra một bức gấm; sương rơi, lá rụng mà trên mặt đất khoác vào chiếc áo mùa thu. 

gian di - Thế nào là đẹp?

Trong văn học cũng như trong vạn vật, cái đẹp tùy thuộc vào sự biến đổi và động tác, mà cơ sở của nó là sự sống

Vậy những vật sinh động trong vũ trụ đều có vẻ đẹp cả. Thân cây đằng già đẹp hơn nét chữ của Vương Hi Chi, mà sườn núi dựng đứng trang nghiêm hơn những mộ bi (1) (mộ bi: bia mộ) của Trương Mộng Long. Xét vậy thì ta biết rằng cái “văn” hoặc cái đẹp của văn học do tự nhiên mà có và cái gì phát huy được hết thiên tính thì đều đẹp cả. Cái đẹp vốn là nội sinh chứ không phải ngoại lai. Móng ngựa sinh ra để chạy, thích hợp với động tác chạy, vuốt cọp sinh ra để vồ mồi, thích hợp với động tác vồ mồi; chân hạc thích hợp với động tác đi ở ao vũng, còn chân gấu thích hợp với động tác đi trên lớp băng. Con ngựa, con cọp, con hạc hoặc con gấu có bao giờ nghĩ đến cái đẹp của hình thể chung đâu? Chúng sống tự nhiên và có cái tư thế tự nhiên thích hợp khi cử động. Nhưng theo quan niệm của chúng ta thì chúng ta thấy rằng móng con ngựa, vuốt con cọp, chân con hạc hay con gấu có một vẻ đẹp kì dị, hoặc hùng tráng, hoặc tế xảo, hoặc thanh kì, hoặc thô bạo. Cái đẹp của chúng do tư thế cùng hoạt động của chúng, mà hình thể của chúng là do các cơ quan rất hiệu năng của chúng tạo thành. Đó là bí quyết của cái đẹp trong văn. Khi cái thế cần một cử động, một hình dáng nào thì không thể cưỡng mà ngăn cản nó được; không cần tới nữa thì phải ngiửig lại liền. Một danh tác cũng giống như một sự phát triển của thiên nhiên, tự cái chỗ không có cái “thế” mà thành một cái “thế” đẹp. Phong cách cùng cái đẹp đều tự nhiên phát sinh, vì cái đẹp mà ta gọi là cái thế đó, chính là cái đẹp của động tác chứ không phải là cái đẹp của định hình. Hễ hoạt động thì có cái “thế”, do đó mà có cái đẹp, có sức mạnh, có văn.  

Xem thêm:  Soạn bài Vượt thác

(Theo Lâm Ngữ Đường, Sđd)