Văn mẫu THCS

Tiết kiệm là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta hiện nay

Đề bài: Tiết kiệm là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta hiện nay. Em hiểu như thế nào về chủ trương ấy? Hãy phát biểu những suy nghĩ của bản thân em trong việc hưởng ứng chủ trương này”.

Đất nước ta tuy đã hoàn toàn độc lập, thống nhất và đang có những phát triển kinh tế xã hội đáng tự hào, tuy nhiên hậu quả của cuộc chiến tranh chống Mĩ kéo dài gần hai mươi năm, mà sức tàn phá đất đai, rừng biển và con người không phải là không cần sự khôi phục, tái thiết lâu dài. Việc xây dựng và phát triền đất nước chẳng những cần một tinh thần lao động quên mình, một sự sáng tạo say mê mà rất cần phải tiết kiệm nữa. Vì vậy chủ trương tiết kiệm của nhà nước ta là đúng đắn và rất cần thiết.

Tiết kiệm là sử dụng của cải, vật liệu một cách đúng mức, không phí phạm dù đó là của nhà nước, của tập thề hay của cá nhân. Bác Hồ, trong bài Thực hành tiết kiệm và chống tham ô, lãng phí, bệnh quan liêu năm 1962 có viết: Chúng ta phải tiết kiệm tiền của. Việc gì trước kia phải dùng nhiều người, nhiều thì giờ, phải tốn hai vạn đồng. Nay vì tiết kiệm được sức người và thời giờ, nguyên liệu, cho nên chỉ tốn một vạn đồng là đủ. Mỗi cá nhân chúng ta, nếu biết tiết kiệm thời gian, bố trí hợp lí công việc thì trong cùng một thời gian có thể làm được nhiều việc hơn.

Tiết kiệm không có nghĩa là để dành, cất kín những tiền của dư thừa, chưa dùng đến mà ngược lại cần làm cho nó sinh sôi, nảy nở thêm. Chủ trương xoá đói giảm nghèo, dùng tiền công quỹ cho người lao động vay để phát triển sản xuất hiện nay chính là một việc thực hành tiết kiệm, làm tăng thêm của cải xã hội và cải thiện đời sống con người. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình chúng ta biết chi tiêu hợp lí, không lãng phí tiền bạc, vật chất để sử dụng vào việc phát triển sản xuất gia đình, cũng chính là tiết kiệm.

tiet kiem - Tiết kiệm là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta hiện nay

Tiết kiệm là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta hiện nay

Xem thêm:  Kể lại cuộc tâm sự của cô nàng Gạo và anh chàng Ghế

Chúng ta phải tiết kiệm, chống lãng phí vì ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, lại bị hậu quả của chiến tranh tàn phá nặng nề Chỉ có tiết kiệm đề tích lũy thêm vòn, phát triển sản xuât mới mong đưa đất nước tiến lên được, mới cải thiện được đời sống nhân dân. Đối với mỗi cá nhân, tiết kiệm là biểu hiện của đạo đức xã hội chủ nghĩa, của nếp sống khoa học, có văn hóa, là sống không xa hoa đua đòi, lãng phí tiền của, thời gian vào những việc không cần thiết. Thực hành tiết kiệm là phải tiết kiệm trên mọi lĩnh vực như tiết kiệm tiền của, vật tư trong sản,xuất, trong sinh hoạt, trong tiêu dùng của toàn xã hội cùng như của mỗi cá nhân; tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian hợp lí nhất, có kết quả tốt nhất chứ không phải làm việc hùng hục, vô tổ chức. Tiết kiệm phải đi đối với việc tăng năng suất lao động, tăng số lượng sản phẩm theo khấu hiệu nhanh, nhiều, tốt, rẻ.

Xã hội chúng ta là một cộng đồng có tổ chức. Chủ trương tiết kiệm của nhà nước xuất phát từ lợi ích của đất nước, của mọi người dân. Vì vậy ai ai cũng phải nhận thức đúng và đầy đủ chủ trương ấy, phải thực hành tiết kiệm. Tất cả các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp; tất cả mội người, mọi tầng lớp nhân dân đều phải thực hành tiết kiệm.

Học sinh chún ta là lứa tuổi chưa trực tiếp làm ra của cải vật chất cho gia đình, xã hội. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tiết kiệm thời gian, đồ dùng họe tập, giữ gìn, bảo vệ tài sản công cộng, tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, sử dụng tiền của cha mẹ cho vào việc cần thiết và có ích. Mặt khác, chúng ta cần phải chăm ch. học tập, lao động, giúp đỡ mọi công việc cho gia đình, góp phần tạo thêm của cải cho xã hội như trồng cây, thu nhặt phế liệu, chăm bón hoa màu…

Bản thân em trước đây, tuy chưa phải là người lãng phí, không tiết kiệm, song do chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của việc tiết kiệm nên nhiều lúc em còn để lãng phí thời giờ học tập, còn ham chơi chưa thật chăm chỉ học tập và chưa giúp đỡ được cha mẹ những công việc có thể làm được. Tiết kiệm là quốc sách của đất nước ta, tiết kiệm là điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống của gia đình và mỗi con người chúng ta. Trong hoàn cảnh cuộc sống còn khó khăn hiện nay, tiết kiệm là điều cần và bắt buộc. Chẳng những thế, dù sau này đất nước chúng ta có giàu mạnh hơn, gia đình chúng ta có khá giả hơn, chúng ta vẫn phải tiết kiệm. Trên thế giới hiện nay, nhiều nước giàu mạnh như Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển, Đài Loan… cũng chính là những nước thực hành một chính sách tiết kiệm tối đa những gì có thể được trong xây dựng, phát triển và trong đời sống mỗi thành viên trong xã hội của họ.

Tiết kiệm cùng là cần kiệm, cần kiệm xây dựng nước nhà, cần kiệm trong cuộc sống hàng ngày là một bài học, một cách sông đúng đắn và cần thiết cho mỗi chúng ta.

Nguyễn Thị Xuân

 
Xem thêm:  Dựa theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ

Post Comment