Tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên qua đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyện Nga”

Đề bài: Tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên qua đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyện Nga”.

“Lục Vân Tiên” là tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Đình Chiểu trong giai đoạn sáng tác trước khi thực dân Pháp xâm lược. Cuộc đời và tính cách Lục Vân Tiên có những nét trùng hợp với cuộc đời và tính cách của tác giả. Điểm nổi bật trong tính cách Lục Vân Tiên là tính nghĩa hiệp. Lục Vân Tiên là điển hình của con người nghĩa hiệp trong một xã hội đang suy thoái. Muốn hiểu con người nghĩa hiệp Lục Vân Tiên ta cùng nhau phân  tích đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”.

Đang trên đường lẽn kinh đô dự thi thấy dân tình than khóc thảm thiết, Lục Vân Tiên đã dừng lại hỏi han. Nghe dân tình kể: Có một bọn cướp nhóm ở Sơn Đài không ai đương nổi hiện đang xuống cướp thôn hương “gặp con gái tốt qua đường bắt đi” Lục Vân Tiên bèn “ghé lại bên đàng”:

“Bẻ cây làm gậy nhắm làng xông vô.”

Một người trong tay không có khí giới lại đơn độc vẫn “bẻé cây làm gậy” xông vào đánh bọn cướp. Chỉ riêng điều đó đã nghĩa hiệp lắm rồi. Vân Tiên không hề đắn đo, tính toán. Người khác chắc phải nghĩ ngợi suy tính trước khi hành động. Nên nhớ là chàng đang đi thi. Công danh phú quý đang đợi chàng ở phía trước. Lại nữa bọn cướp rất đông, ai ai cũng đều khiếp sợ chúng. Thế mà chàng quyết định một cách nhanh chóng. Điều đó chúng tỏ hành động vì việc nghĩa đã trở thành bản chất tốt đẹp của chàng.

Xem thêm:  Hãy phân tích tác hại của thái độ thiếu trung thực trong thi cử. Theo anh chị làm thế nào để khắc phục được thái độ đó

Gặp bọn cướp, Lục Vân Tiên mắng ngay vào mặt chúng: 

“Kêu rằng: Bớ đảng hung đồ, 

Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân. “

Lời mắng của chàng càng chứng minh cụ thể hơn tính cách nghĩa hiệp ấy. “Hại dân” là việc làm bất nghĩa. Vì dân diệt trừ lũ “hại dân” là việc làm nhân nghĩa. Chính nhận thức được điều đó mà Lục Vân Tiên đã “tả đột hữu xông”

“Khác nào Triệu Tử mở vòng Đương Dương”

Hình ảnh so sánh này càng làm nổi bật tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên. Tài năng của chàng được ví với Triệu Tử Long – một danh tướng thời Tam Quốc. Một mình chống lại bọn cướp cứu giúp dân lành, Lục Vân Tiên là hiện thân của con người luôn hành động vì nghĩa lớn.

luc van tien 2 - Tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên qua đoạn trích "Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyện Nga”

Hình ảnh Lục Vân Tiên sống mãi trong lòng người dân Việt Nam 

Tính cách nghĩa hiệp của Lục Vân Tiên còn được biểu hiện qua cử chỉ từ chối việc trả ơn của Kiều Nguyệt Nga – người mà chàng đã cứu thoát khỏi tay bọn cướp, Nguyệt Nga rất biết ơn chàng. Nàng muốn tạ ơn để đáp lại hành động nghĩa hiệp của chàng:

“Hà khê qua đó cũng gần,

Xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng.

Gặp đây đang lúc giữa đàng,

Của tiền chẳng có bạc vàng cũng không.

Tưởng câu báo đức thù công,

Lấy chỉ cho phỉ tấm lòng cùng ngươi.”

Xem thêm:  Chứng minh rằng nói dối có hại cho bản thân

Lòi lẽ của Kiều Nguyệt Nga rất phù hợp với đạo lý. Người chịu ơn bao giờ cũng mong muốn được trả ơn. Đó là tấm lòng thành của nàng. Nhưng “Vân Tiên nghe nói liền cười” Nụ cười của chàng thật vô tư, hồn nhiên, Và chúng ta hãy nghe chàng giải thích với nàng:

“Làm ơn há dễ trông người trả ơn.

Nay đã rõ đặng nguồn cơn,

Nào ai đã tính thiệt so hơn làm gì.

Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.”

Nếu làm ơn mà trông người khác hoặc buộc người khác trả ơn theo Lục Vân Tiên thì không phải là con người nghĩa hiệp. Chàng không chấp nhận những kẻ như vậy. Chàng hành động không phải để được đền đáp. Việc từ chối sự đền ơn của Kiều Nguyệt Nga càng tô đẹp thêm con người nghĩa hiệp Lục Vân Tiên. Chàng vốn trọng nghĩa khinh tài. Cử chỉ ấy của chàng càng làm cho chúng ta thêm khâm phục và yêu mến. Quan niệm của chàng cũng chính là quan niệm củâ Nguyễn Đình Chiểu. Sách xưa nói: “kiến ngãi bất vi vô dũng giả”, Lục Vân Tiên coi đó là phương châm sống của chàng. Vì thế thấy việc nghĩa chàng không hề đắn đo, cân nhắc đã lao vào đánh tan bọn cướp cứu Kiều Nguyệt Nga, mang lại cuộc sống bình ýên cho dân lành.

Có thể nói qua đoạn trích “Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga”, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã khắc hoạ khá đầy đủ chân dung người anh hùng lí tường. Lục Vân Tiên là con người nghĩa hiệp mà hành động một mình với chiếc gậy thô sơ, đã đánh tan bọn cướp Phong Lai là một minh chứng. Hình ảnh Lục Vân Tiên sống mãi trong lòng người dân Việt Nam qua các thế hệ như một tấm gương về tính cách nghĩa hiệp của chàng.

Xem thêm:  Làm dàn ý trần thuật theo nguyên bản “Truyền thuyết về hồ Gươm”

Mai Văn Hoan