Tóm tắt bản tin Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản văn hóa thế giới

Đề bài: 

1 – Tóm tắt bản tin Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản văn hóa thế giới (trang… Tiếng Việt 4, tập…).

2 – Viết tóm tắt cho bản tin trên như phần in đậm của bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn.

Bài làm

1 – Tóm tắt bản tin:

Ngày 17-11-1994, lần đầu tiên UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.

Sáu năm sau, ngày 29-12-2000, UNESCO lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa về địa chất địa mạo.

Chiều 11-12-2000, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin, ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp họp báọ công bố quyết định trên. Lần thứ hai, UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới, cho thấy Việt Nam rất quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên đất nước mình.

2 – Tóm tắt bằng chữ in đậm:

* 17-11-1994, Vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

* 29-11-2000, UNESCO lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa thế giới về địa chất, địa mạo.

* 11-12-2000, tại Hà Nội họp báo công bố quyết định trên

Thu Huyền
Xem thêm:  Ông lão đánh cá và con cá vàng