All Stories

Đề bài: Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói sau đây: “Hãy sống thật với bản thân, gia đình và xã hội” Gợi ý -Sống thật tức là sống trung thực, ngay thẳng, không dối mình, dối người. -Sống…

Đề bài: Suy nghĩ của anh (chị) về chiếc lá rơi Gợi ý Có nhiều cách cảm nhận khác nhau, dưới đây chỉ nêu một số gợi ý: -Lá vàng rồi lìa cành là một định luật tất yếu của…

Đề bài: Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi. Hãy phát biểu về vẻ đẹp của tình bạn. Các bậc tiền nhân dạy rằng: “Trong hoạn nạn mới biết ai…
Phát biểu về Vẻ đẹp của tình bạn

Đề bài: Người bạn tốt nhất là người ở lại với ta khi mọi người bỏ ta mà đi. Hãy phát biểu về vẻ đẹp của tình bạn. Gợi ý – Bạn là mốì quan hệ kết giao không thể…